SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

ADMINISTRACJA,

1 . PAŃSTWOWA  KOMISJA  BADANIA  WYPADKÓW  MORSKICH - 50 zł.
2 . PREZES  RADY  MINISTRÓW - 20 zł.
3 . MARSZAŁEK  WOJEWÓDZTWA 10 zł.

4
SAMORZĄD  TERYTORIALNY - nadzór  i  organy  nadzoru 30 zł.
5 POWIAT  BRZESKI - 50 zł.