SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

PRAWO EUROPEJSKIE

1 . prawo  unii  europejskiej ( skrypt ) - 50 zł.
2 . wzajemne  uznawanie  i  wykonywanie  orzeczeń  sądów  rodzinnych  w  poszczególnych  krajach UE - 10 zł
3 . wyroki  Europejskiego  Trybunału  Praw  Człowieka - 20 zł.
4 . fundusze  europejskie - 30 zł.
5 . instytucje  Unii  Europejskiej - 20 zł.
6 . instytucje  i  źródła  prawa  Unii  Europejskiej - 30 zł.
7 . historia  Unii  Europejskiej - 20 zł.
8 . organy  Unii  Europejskiej - 10 zł.
9 . prawo  materialne ( swobody  przepływu , reguły  konkurencji ) - 30 zł.
10 . skrypt - prawo  materialne ( wspólny  rynek , reguły  konkurencji ) - 50 zł.

11 . integracja  europejska - 40 zł.
12 . integracja  europejska , traktaty , instytucje , prawo , negocjacje  akcesyjne  Polski , kalendarium - 20 zł.
13 . Rezolucja  Parlamentu  Europejskiego  z  dnia  13  kwietnia  2016 r.  w  sprawie  sytuacji  w  Polsce - 30 zł.
14 . Rezolucja  Parlamentu  Europejskiego  z  dnia  14  września  2016 r.  w  sprawie  niedawnych  wydarzeń 
  w Polsce i ich wpływu na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej -
30 zł