SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

PATOLOGIA.

1 . gminny  program  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych - 30 zł.
2 . gminny  program  przeciwdziałania  narkomanii ( dwa  programy ) - 10 zł. , 20 zł.