SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

UNIA EUROPEJSKA.

1 . OCHRONA  PRAW  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W  UNII  EUROPEJSKIEJ ( dwie  prace ) - 10 zł. , 20 zł.
2 . OCHRONA  PRAW  PODSTAWOWYCH  W  ORZECZNICTWIE  TRYBUNAŁU  SPRAWIEDLIWOŚCI  
     UNII  EUROPEJSKIEJ
-
20 zł.

3 . OCHRONA  PRAW  CZŁOWIEKA  W  UNII  EUROPEJSKIEJ 20 zł.
4 . PYTANIA  PREJUDYCJALNE  KIEROWANE  DO  TRYBUNAŁU  SPRAWIEDLIWOŚCI  UNII  EUROPEJSKIEJ 
     Z  UWZGLĘDNIENIEM  SPRAW  POLSKICH ( dwie  prace
- 30 zł. ( każda )

5 . ROLA  NATO  W  KREOWANIU  BEZPIECZEŃSTWA  UNII  EUROPEJSKIEJ - 20 zł.