SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

PRAWO KONSTYTUCYJNE

1 . podstawowe  zagadnienia  z  państwa  i  prawa - 20 zł.
2 . zarys  prawa  konstytucyjnego - 30 zł.

3 .
konstytucyjny  system  organów  państwowych - 50 zł.
4 .
konstytucyjna  ochrona  praw  osoby  tymczasowo  aresztowanej - 8
0 zł.
5 . skrypt - opracowanie  całego  prawa  konstytucyjnego - 100 zł.
6 . nieopublikowany  wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  9  marca  2016  roku - 60 zł.
7 . nieopublikowany  wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  11  sierpnia  2016  roku - 30 zł.
8 . opinia  Komisji  Weneckiej  w  sprawie  nowelizacji  ustawy  z  25  czerwca  2015 r. 
     o  Trybunale  Konstytucyjnym  Rzeczypospolitej  Polskiej -
30 zł.