SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

PRAWO CYWILNE

1 . stosunek  cywilnoprawny , osoba  fizyczna , osoba  prawna , przedawnienie  i  terminy  zawite - 20 zł.
2 .
stosunek  cywilnoprawny - 20 zł.
3 .
zdolność  do  czynności  prawnych  osób  fizycznych - 10 zł.
4 . przedawnienie  roszczeń , zdolność  prawna , ubezwłasnowolnienie - 10 zł.
5 .
procedura  ubezwłasnowolnienia - 10 zł.
6 .
terminy - 20 zł.
7 .
wszystko  o  zobowiązaniach  w  formie  60  zagadnień - 30 zł.
8 .
zobowiązania - testy - 20 zł.
9 .
umowa  spółki  cywilnej - wzór - 20 zł.
10 .
własność  intelektualna - prawo  autorskie - 20 zł.
11 . prawo  rodzinne ( 25  zagadnień ) - 30 zł.
12 .
prawo  rzeczowe - kompleksowe  opracowanie - 100 zł.
13 .
sposoby  zawierania  umów ( opisana  umowa  sprzedaży ) - 50 zł.
14 . umowa  kupna - sprzedaży  samochodu - 10 zł. 
15 . skrypt  z  części  ogólnej ( opracowanie  zagadnień ) - 100 zł.
16 . umowy  cywilnoprawne ( opracowanie ) - 20 zł.
17 . prawo  rzeczowe ( 66  zagadnień ) - 30 zł.
18 . prawo  rodzinne ( 46  zagadnień ) - 30 zł.
19 . prawo  rodzinne ( 35  zagadnień ) - 20 zł.
20 . prawo  rodzinne ( 52  zagadnienia ) - 20 zł.
21 . opracowanie ( część  ogólna , prawo  rzeczowe , zobowiązania ) - 50 zł.
22 . czyny  niedozwolone - 10 zł.
23 . umowy ( zagadnienia  ogólne ) - 10 zł. 
24 . skrypty  z  postępowania  cywilnego ( opracowania  zagadnień ) :
      
- 2009  rok - 30 zł.
     
  - 2010  rok - 50 zł.
      
- 2012  rok - 100 zł.