SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

POLICJA I SŁUŻBY PAŃSTWOWE

1 . struktura  organizacyjna  policji - 50 zł. 
2 . środki  przymusu  bezpośredniego ( 36  pytań  i  odpowiedzi ) - 20 zł. 
3 . środki  przymusu  bezpośredniego  i  użycie  broni  palnej - 30 zł.
4 .
środki  przymusu  bezpośredniego  z  wyszczególnieniem  kajdanek - 40 zł.
5 . czynności  funkcjonariusza  służb  mundurowych - 10 zł.
6 . czynności  policyjne - legitymowanie - 10 zł.
7 . europejski  nakaz  aresztowania - 10 zł.
8 .
ankieta  dotycząca  zbadania  zjawiska  stresu  wśród  policjantów - 25  pytań - 20 zł.
9 .
czynności  operacyjno - rozpoznawcze - 20 zł.
10 . finansowanie  Policji  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego - 10 zł.
11 . wykaz  wszystkich  służb  bezpieczeństwa  i  porządku  wewnętrznego  i  zewnętrznego  w  Polsce - 10 zł
12 . raport  o  likwidacji  Wojskowych  Służb  Informacyjnych  z  2007  roku - 100 zł.
13 . tajny  aneks  do  raportu  o  likwidacji  Wojskowych  Służb  Informacyjnych  z  2007  roku - 100 zł.
14 . teczka  tajnego  współpracownika  Służby  Bezpieczeństwa  PRL  o  pseudonimie  '' Bolek " - 100 zł.
15 . prawne podstawy funkcjonowania służb specjalnych z perspektywy potrzeb obronnych państwa - 20 zł.
16 . straż  graniczna  a  ochrona  polskiej  granicy  państwowej  i  granicy  Unii  Europejskiej - 20 zł.
17 .
szczególne  środki  dowodowe :
       - okazanie - 10 zł.
      
okazanie - 20 zł.
      
okazanie  głosu - 20 zł.