SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

EKOLOGIA


1
. DZIAŁALNOŚĆ  GMINY  JAKO  PODMIOTU  SAMORZĄDOWEGO  W  ZAKRESIE  OCHRONY  ŚRODOWISKA

2 GOSPODARKA  ODPADAMI  NA  TERENIE  GMINY  X  JAKO  PRZYKŁAD  LOKALNEJ  POLITYKI  EKOLOGICZNEJ

3 
OCHRONA  ŚRODOWISKA  W  POLITYCE  EKOLOGICZNEJ  PAŃSTWA  NA  PRZYKŁADZIE  GMINY  X

4 . POLITYKA  EKOLOGICZNA  W  POLSCE  W  WARUNKACH  CZŁONKOSTWA  W  UNII  EUROPEJSKIEJ

5 . POLITYKA  EKOLOGICZNA  A  ŚWIADOMOŚĆ  LOKALNEJ  SPOŁECZNOŚCI

6 . ROLA  I  ZADANIA  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO  W  ZAKRESIE  OCHRONY  ŚRODOWISKA

7 . ŚWIADOMOŚĆ  EKOLOGICZNA  SPOŁECZEŃSTWA  NA  PRZYKŁADZIE  MIESZKAŃCÓW  X