SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

EKONOMIA , FINANSE , RACHUNKOWOŚĆ itp.

1 . banki  i  system  bankowy  w  Polsce - 10 zł.
2 . ekonomia ( 50  zagadnień ) - 30 zł.

3 .
przedsiębiorczość ( definicje , finanse , kapitał  przedsiębiorstwa  itp. ) - 30 zł.
4 . ekonomia ( 66  zagadnień ) - 30 zł.
5 . metodologia  rachunkowości , rynek  kapitałowy , prawo  podatkowe ( test  i  literatura ) - 20 zł.
6 . kredyt  i  pożyczka ( definicje ) - 10 zł.
7 . rynek  i  jego  elementy - 10 zł.
8 . ekonomia - podstawowe  zagadnienia - 20 zł.
9 . monopol  i  jego  cechy  charakterystyczne - 10 zł.
10 . teoria  zachowania  konsumenta - 10 zł.
11 . mikroekonomia ( 22  wykłady ) - 30 zł.
12 . rynki  finansowe ( opracowanie ) - 40 zł.
13 . wpływ  sekurytyzacji  aktywów  na  stabilność  współczesnego  systemu  finansowego - 30 zł.
14 . analiza  ekonomiczno - finansowa - 50 zł.
15 . ekonomika  przedsiębiorstwa - 20 zł.
16 . polityka  ekonomiczna ( 15  wykładów ) - 40 zł.
17 . bankowość ( opracowanie - 13  wykładów ) - 50 zł.
18 . historia  myśli  ekonomicznej ( dwa  opracowania ) - 20 zł. , 30 zł.
19 . historia  myśli  ekonomicznej ( 90  zagadnień ) - 40 zł.
20 . historia  myśli  ekonomicznej ( test  30  pytań  z  rozwiązaniami ) - 20 zł.
21 . idea  merkantylizmu - 20 zł.
22 . terminy  angielskie  z  ekonomii  z  tłumaczeniem ( około  80  terminów ) - 10 zł.
23 . analiza  strategiczna  przedsiębiorstwa  na  przykładzie  przedsiębiorstwa  x - 40 zł.
24 . analiza  ekonomiczna  przedsiębiorstw - 20 zł.
25 . ekonomika  inwestycji - 50 zł.
26 . rachunkowość  zarządcza - 20 zł.
27 . wieloblokowy  i  wielostopniowy  rachunek  kosztów - 10 zł.
28 . rynek  kapitałowo - pieniężny ( 12  wykładów ) - 30 zł.

29 .
rachunkowość  małych  firm - 50 zł.
      
definicje  najważniejszych  instytucji  z  dziedziny  prowadzenia  działalności  gospodarczej
       ( pojęcia  z  ekonomii , prawa  cywilnego , gospodarczego , podatkowego )