SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

UNIA EUROPEJSKA

1 . SCHENGEN - INTEGRACJA  W  ZAKRESIE  SWOBODNEGO  PRZEPŁYWU  OSÓB - 30 zł.
2 . PRZESŁANKI  I  UWARUNKOWANIA  MIGRACJI  DO  UNII  EUROPEJSKIEJ - 40 zł.
3 . CELE  I  METODY  DZIAŁANIA  POLITYKI  MIGRACYJNEJ  I  AZYLOWEJ  UNII  EUROPEJSKIEJ - 40 zł.
4 . POLITYKA  WIZOWA  UNII  EUROPEJSKIEJ - 20 zł.
5 . POLITYKA  AZYLOWA  UNII  EUROPEJSKIEJ - 30 zł.
6 . DLACZEGO  I  JAK  NOWELIZOWAĆ  STRATEGIĘ  BEZPIECZEŃSTWA  UNII  EUROPEJSKIEJ - 20 zł.