SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

SOCJOLOGIA


1 . FUNKCJONOWANIE  RODZIN  Z  PROBLEMEM  ALKOHOLOWYM

2 . FUNKCJONOWANIE  RODZINY  DOTKNIĘTEJ  BEZROBOCIEM  W  ŚRODOWISKU  WIEJSKIM

3 . FUNKCJONOWANIE  RODZINY  ZASTĘPCZEJ

4 . KOBIETY  JAKO  OFIARY  PRZEMOCY  W  RODZINIE

5 . POSTRZEGANIE  PROSTYTUCJI  W  SPOŁECZEŃSTWIE  NA  PRZYKŁADZIE  GRUPY  STUDENTÓW

6 . ROLA  I  WYOBRAŻENIA  RODZINY  W  OCENIE  MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ

7 . ROZWÓD  I  JEGO  KONSEKWENCJE  DLA  RODZINY

8 . WPŁYW  ZDRADY  MAŁŻEŃSKIEJ  NA  FUNKCJONOWANIE  RODZINY

9 . WYOBRAŻENIA  RODZINY  I  PRZYSZŁYCH  RÓL  RODZINNYCH  PRZEZ  MŁODZIEŻ  ZE  SZKOŁY 
     PONADGIMNAZJALNEJ