SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

1 . system  ubezpieczeń  społecznych  w  Polsce - 30 zł.
2 .
kilkaset  zagadnień  z  zakresu  systemu  ubezpieczeń  społecznych , emerytalnych  i  rentowych - 20 zł.
3 .
kilkadziesiąt pytań i odpowiedzi na temat ubezpieczeń społecznych , emerytalnych i chorobowych - 10 zł.

4 . wypadek  przy  pracy , choroba  zawodowa , świadczenie  rehabilitacyjne , renta , dodatki  i  związane 
     z  tym  orzecznictwo  Sądu  Najwyższego -
30 zł.