SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

INNE.

1 . OCHOTNICZA  STRAŻ  POŻARNA - 10 zł.
2 . PRACA  Z  ETYKI - 20 zł.

3 . ROLA  TRENERA  NA  PRZYKŁADZIE  PIŁKI  SIATKOWEJ -
70 zł.
4 . STOWARZYSZENIE - 20 zł.
5 . WSPÓŁCZESNY  AFGANISTAN -
20 zł.
6 . WYKORZYSTANIE  UBEZPIECZEŃ  W  PROCESIE  ZARZĄDZANIA  RYZYKIEM  PRZEDSIĘBIORSTWA - 50 zł.
7 FINANSOWANIE  WOJSKA  POLSKIEGO - 30 zł.
8 . JAK  MOBBING  WPŁYWA  NA  POPRAWNOŚĆ  PEŁNIENIA  SŁUŻBY - 20 zł.
9 . CEL  ISTNIENIA  PAŃSTWA  WEDŁUG  SOCJALISTYCZNEJ  KONCEPCJI  MARKSA  I  ENGELSA - 20 zł.

10 . PROPOZYCJA  STRATEGII  POLITYKI  GAZOWEJ  WOBEC  ROSJI  W  KONTEKŚCIE  DYWERSYFIKACJI  
       DOSTAW  GAZU  DO  POLSKI 
-
50 zł.

11 . DZIAŁANIA  PROMOCYJNE  URZĘDÓW  GMIN  NA  PRZYKŁADZIE  WYBRANYCH  GMIN  WIEJSKICH  
       WOJEWÓDZTWA  LUBELSKIEGO
- 50 zł.

12 . CHARAKTERYSTYKA  ROLI  SAMORZĄDU  GMINNEGO  W  ZAPOBIEGANIU  I  ZWALCZANIU  NARKOMANII 
       ORAZ  OCENA  JEJ  ZNACZENIA  W  TYM  ZAKRESIE
-
30 zł.
13 . STRATEGIA  MARKETINGOWA  DLA  PRACOWNI  ŚLUBNEJ - 20 zł.
14 . POZIOM  PKB  W  POLSCE  W  LATACH  1990 , 1995 , 2000  i  2005 - 2013 - analiza  na  tle  państw  G7 - 30 zł.
15 . PRACE  Z  EKONOMETRII ( dwie  prace ) - 20 zł. , 30 zł.