SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

HISTORIA PAŃSTWA i PRAWA

1 . REWELACYJNE  OPRACOWANIA - 300 zł.  ( za  całość )
    
Szczegółowe  opracowania  organizacji  i  systemu  prawnego  najważniejszych  państw  w  historii  od  starożytności
     do  współczesności  m.in. Grecja , Rzym , Państwo  Franków , Anglia , Francja , Niemcy , Rosja , USA  oraz  Polska .
     Jest  to  kilkadziesiąt  opracowań . Możliwość  zakupu  poszczególnych  opracowań .


2 .
HISTORIA  DOKTRYN  POLITYCZNYCH  I  PRAWNYCH : 
   
  a) wszyscy  twórcy  i  przedstawiciele  doktryn  polityczno - prawnych  od  starożytnych  Chin  do  współczesności - 30 zł.
      b) 132  zagadnienia -
50 zł.

     
c) oryginalne , jasne  i  przejrzyste  opracowanie  na  podstawie  wykładów , ćwiczeń , podręczników  i  książek - 100 zł.
     
d) twórcy  i  doktryny  od  starożytnej  Grecji  do  współczesności - 20 zł.
     
e) od  starożytnej  Grecji  do  współczesności - 30 zł.

3 . POWSZECHNA  HISTORIA  PAŃSTWA  I  PRAWA - 100 zł.
    
historia , ustrój , prawo , gospodarka , społeczeństwo  najważniejszych  państw  w  historii  od  starożytności  do XX wieku :
     Rzym , Państwo  Franków , Francja , Niemcy , Anglia , Rosja , Austria , USA  i  inne


4 . POWSZECHNA  HISTORIA  PAŃSTWA  I  PRAWA - 50 zł.
    
historia  instytucji  państwa  i  prawa  od  średniowiecza  do  współczesności  najważniejszych  państw
     Francja , Niemcy , Anglia , Rosja , Austria , USA , ZSRR


5 . ORGANIZACJA  PAŃSTW  EUROPEJSKICH  I  ICH  PRAWO  OD  ŚREDNIOWIECZA  DO  WSPÓŁCZESNOŚCI - 30 zł
     
opis  organizacji  państwa  i  prawa  we  Francji , Anglii , Rosji , Niemczech , ZSRR  oraz  najważniejsze  teorie , definicje 
      i  instytucje  prawne  i  dotyczące  organizacji  państw  w  tym  okresie


6 . RZECZPOSPOLITA  SZLACHECKA ( 1454 - 1795 ) - 20 zł.
    
ustrój , organy

7 . POWSZECHNA  HISTORIA  PRAWA - 100 zł.
     skrypt ( od  początku  średniowiecza  do  II  wojny  światowej )

8 . HISTORIA  PRAWA - 30 zł.
     od V do XX wieku - Hiszpania , Francja , Niemcy , Austria , Włochy , Węgry , Czechy , Ruś , Rosja , Anglia , USA , Islam

9 . HISTORIA  PAŃSTWA , USTROJÓW  I  PRAWA
    
wykłady  od  V  do  XX  wieku - Cesarstwo  Rzymskie ( upadek ) , germańskie  państwa  szczepowe ,
     Francja , Niemcy , Anglia , Austria , Rosja
     a) małe  opracowanie - 50 zł.
    
b) duże  opracowanie - 100 zł.

10 . HISTORIA  POLSKI
       a) 25  wykładów - od  końca  XIX  wieku  do  1980  roku - 30 zł.  

      
b) od  powstania  państwa  do  II  wojny  światowej - ustrój , organy , administracja , prawo , sądownictwo - 50 zł.

11 . KODYFIKACJE  II  RZECZPOSPOLITEJ - 20 zł.
      
opis  wszystkich  kodeksów ( twórcy , założenia , powstanie , charakterystyka ) wydanych  w  latach  1918 - 1939

12 . HISTORIA  PRAWA  POLSKIEGO
     
  a) 28  wykładów  od  powstania  państwa  do  II  wojny  światowej - 50 zł.
      
b) 100  zagadnień - 50 zł.
       c) 200  wydarzeń  i  ich  daty  z  historii  prawa  polskiego - 20 zł.

13 . HISTORIA  SĄDOWNICTWA  W  ANGLII - 20 zł.
       od  XI  do  XV  wieku

14 . II  RZESZA  NIEMIECKA ( 1871 - 1918 ) - 20 zł.
       historia , organy  władzy , I  wojna  światowa