SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

AGENCJE RATINGOWE

1 . krótka  charakterystyka  i  skala  ocen - 10 zł.
2 . rola  i  miejsce  agencji  ratingowych  na  rynkach  finansowych  Unii  Europejskiej - 20 zł.
3 . działalność  agencji  ratingowych  na  przykładzie  sektora  publicznego  w  Polsce - 20 zł.
4 . agencje  ratingowe - instytucje  wczesnego  ostrzegania  przed  kryzysem  czy  podmioty  destabilizujące 
     rynki  finansowe ? -
20 zł.
5 . wiarygodność  agencji  ratingowych  w  dobie  wzmożonej  krytyki  ich  działalności - 10 zł.
6 . analiza  funkcjonowania  agencji  credit  ratingowych  i  ich rola  w  kontekście  kryzysu  finansowego - 10 zł.
7 . credit-rating  w  procesie  pozyskiwania  kapitału  na  międzynarodowym  rynku  finansowym - 20 zł.
8 . krótki  opis  i  historia - 10 zł.
9 . rating  i  agencje  ratingowe - istota , znaczenie , oceny , agencje , rating  Polski - 20 zł.