SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

PRACE DYPLOMOWE

WSZYSTKIE  PRACE  PO  300  ZŁOTYCH.
SPRZEDAM  TAKŻE  PLANY ( SPISY  TREŚCI ) LUB  WYKAZ  BIBLIOGRAFII  KAŻDEJ  Z  PRAC  ZA  30 zł. ORAZ  MOGĘ  SPRZEDAĆ  POSZCZEGÓLNE  CZĘŚCI  DANEJ  PRACY  np. POJEDYNCZE  ROZDZIAŁY  ZA  UZGODNIONĄ  CENĘ.