SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

ZARZĄDZANIE


1 . ZARZĄDZANIE  ZASOBAMI  LUDZKIMI  W  ADMINISTRACJI

2
. ANALIZA  I  KIERUNKI  DOSKONALENIA  SYSTEMU  ZARZĄDZANIA  JAKOŚCIĄ  PRODUKCJI 
     W  ZAKŁADACH  CHEMICZNYCH  POLICE  S.A.

3 . ISTOTA  I  ROLA  ZARZĄDZANIA  MARKETINGOWEGO  NA  PRZYKŁADZIE  WYBRANEJ  FIRMY

4 . METODY  REKRUTACJI  I  SELEKCJI  PERSONELU  W  PRZEDSIĘBIORSTWIE

5 . METODY  ZATRUDNIANIA  PRACOWNIKÓW  W  FIRMIE  NA  PRZYKŁADZIE  X

6 . MOTYWOWANIE  PŁACOWE  I  POZAPŁACOWE  PRACOWNIKÓW  W  PRZEDSIĘBIORSTWIE

7 . MOTYWOWANIE  PRACOWNIKA  JAKO  WARUNEK  FUNKCJONOWANIA  NOWOCZESNEJ  FIRMY

8 . MOTYWOWANIE  W  PROCESIE  ZARZĄDZANIA  PERSONELEM  W  ORGANIZACJI

9 . PODNOSZENIE  KWALIFIKACJI  PRACOWNIKÓW  POPRZEZ  SZKOLENIA  NA  PRZYKŁADZIE  WYBRANEJ  FIRMY

10 . SZKOLENIA  JAKO  CZYNNIK  OGRANICZAJĄCY  BEZROBOCIE

11 . SYSTEM  KIEROWANIA  PRACOWNIKAMI  W  FIRMIE  ŚREDNIEJ  WIELKOŚCI

12 . SYSTEM  OCENIANIA  PRACOWNIKÓW  W  PRZEDSIĘBIORSTWIE

13 . SYSTEM  ZARZĄDZANIA  JAKOŚCIĄ  PRODUKCJI  W  FIRMIE  X

14 . ZARZĄDZANIE  MARKETINGOWE  W  DUŻEJ  KORPORACJI  NA  PRZYKŁADZIE  FIRMY  MULTIMEDIA  POLSKA