SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

PRAWO KARNE

1 . kary  i  środki  karne - 20 zł.
2 . kradzież  rozbójnicza - art. 281  kodeksu  karnego - 20 zł.
3 . kary  i  środki  karne  w  kodeksie  karnym  i  kodeksie  wykroczeń  oraz  problematyka  kary  śmierci - 30 zł.
4 . terminy - 20 zł.
5 . warunkowe  umorzenie  postępowania , warunkowe  zawieszenie  wykonania  kary ,
     warunkowe  przedterminowe  zwolnienie -
20 zł.
6 . wielość zachowań , wielość przestępstw , zbieg przestępstw , czyn ciągły , ciąg przestępstw ,
     zasady wymiaru kary , występek  chuligański , złagodzenie  kary , recydywa - 20 zł.
7 .
wszystko  o  przestępstwie - znamiona , podział , formy , kary , środki  karne , przedawnienie ,
     wyłączenie  odpowiedzialności  itp. -
30 zł.
8 .
szczegółowy  opis  prawie  wszystkich  przestępstw  z  części  szczegółowej  kodeksu  karnego - 50 zł.
9 . uprawnienia  pokrzywdzonego  przestępstwem - 100 zł.
10 . postanowienie  o  powołaniu  biegłych  lekarzy  psychiatrów ( formularz ) - 10 zł.
11 .
postanowienie  o  przedstawieniu , uzupełnieniu , zmianie  zarzutów ( formularz ) - 10 zł.
12 . postanowienie  o  zasięgnięciu  opinii - powołaniu  biegłego ( formularz ) - 10 zł.
13 . resocjalizacja  jako  szczególna  forma  edukacyjnego  przekazu ( artykuł ) - 20 zł.
14 . bibliografia- wykaz kilkuset książek z prawa karnego, kryminalistyki, kryminologii, medycyny sądowej- 50 zł 
15 . protokół  oględzin  miejsca  i  rzeczy ( formularz ) - 10 zł.
16 . kary , środki karne , ciąg przestępstw , złagodzenie kary , recydywa , warunkowe umorzenie postępowania,
       warunkowe  zawieszenie  wykonania  kary , warunkowe  przedterminowe  zwolnienie -
20 zł.
17 . postępowania  szczególne  w  postępowaniu  karnym - 20 zł.
18 . skrypt ( opracowanie  zagadnień ) - 50 zł.
19 . zagadnienia  ogólne , nauka  o  ustawie  karnej , nauka  o  przestępstwie , nauka  o  karze - 30 zł.
20 . zasady , funkcje , szkoły , źródła , podział , przestępstwo - 30 zł.
21 . postanowienie  sądu  i  prokuratora ( wzór ) - 20 zł.
      - o  zasięgnięciu  opinii  biegłych  lekarzy  psychiatrów
        - o  powołaniu  biegłych  lekarzy  psychiatrów
        - o  skierowaniu  na  badanie  psychiatryczne  połączone  z  obserwacją  w  szpitalu
        - o  przeprowadzeniu  badań  sądowo - psychiatrycznych  połączonych  z  obserwacją  w  zakładzie  leczniczym