SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

BEZPIECZEŃSTWO.

1 . AGENCJA  BEZPIECZEŃSTWA  WEWNĘTRZNEGO - 10 zł.
2 . ORGANY  BEZPIECZEŃSTWA  WEWNĘTRZNEGO  W  POLSCE - 20 zł.
3 . WSPÓŁPRACA  MIĘDZYNARODOWA  W  ZARZĄDZANIU  KRYZYSOWYM - 10 zł.
4 . SYSTEM  PODMIOTÓW  NIEPUBLICZNYCH  ODPOWIADAJĄCYCH  ZA  OCHRONĘ  BEZPIECZEŃSTWA 
     I  PORZĄDKU  PUBLICZNEGO 
-
20 zł.

5 . HISTORIA  POLSKICH  SŁUŻB  SPECJALNYCH  I  AGENCJA  BEZPIECZEŃSTWA  WEWNĘTRZNEGO - 80 zł.
6 . KTÓRE  ZJAWISKA  I  PROCESY  SPOŁECZNE  STANOWIĄ  NAJWIĘKSZE  ZAGROŻENIE 
     DLA  KSZTAŁTOWANIA  SIĘ  ŁADU  SPOŁECZNEGO ( trzy  prace
- 20 zł. ( każda )

7 . RESOCJALIZACJA  JAKO  INSTRUMENT  BEZPIECZEŃSTWA  WEWNĘTRZNEGO - 30 zł.
8 . SYSTEMY  ZARZĄDZANIA  BEZPIECZEŃSTWEM  W  LOTNICTWIE - 30 zł.
9 . BIURO  OCHRONY  RZĄDU - 20 zł.
10 . ZAPOBIEGANIE  ALKOHOLIZMOWI  JAKO  ZADANIE  GMINY  W  ZAKRESIE  BEZPIECZEŃSTWA  
       WEWNĘTRZNEGO 
-
30 zł.

11 . ALKOHOLIZM  I  NARKOMANIA  JAKO  ZJAWISKA  SPOŁECZNE  STANOWIĄCE  NAJWIĘKSZE  ZAGROŻENIA 
       DLA  KSZTAŁTOWANIA  SIĘ  ŁADU  SPOŁECZNEGO
- 30 zł.

12 . ROLA  POLICJI  W  SYSTEMIE  BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO - 80 zł.