SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

PRACA

1 . KREOWANIE  WARTOŚCI  W  PRZEDSIĘBIORSTWIE - 50 zł.
2 CELE , ZASADY , PROCEDURY , KRYTERIA , TECHNIKI  ORAZ  BŁĘDY  W  OCENIANIU  PRACOWNIKÓW - 20 zł.
3 . CZŁOWIEK  W  ŚRODOWISKU  PRACY - 20 zł.
4 . ROZRACHUNKI  Z  PRACOWNIKAMI - 50 zł.