SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

1 . FORMY  INTERNACJONALIZACJI  PRZEDSIĘBIORSTW - 50 zł.
2 . STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  PRZEDSIĘBIORSTW  MIĘDZYNARODOWYCH - 30 zł.
3 . STRATEGIE  INTERNACJONALIZACJI  PRZEDSIĘBIORSTW - 30 zł.
4 . MOTYWY  INTERNACJONALIZACJI  PRZEDSIĘBIORSTW - 50 zł.
5 . TEORETYCZNE  PODSTAWY  INTERNACJONALIZACJI  PRZEDSIĘBIORSTW - 80 zł.
6 . STRATEGIE  FINANSOWE  PRZEDSIĘBIORSTWA - 200 zł.