SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ


1 . AUTYZM  JAKO  PRZEJAW  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  INTELEKTUALNEJ  DZIECKA

2 . AUTYZM - STUDIUM  PRZYPADKU

3 . FUNKCJONOWANIE  DZIECI  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  INTELEKTUALNIE  W  SZKOLE  INTEGRACYJNEJ

4 . FUNKCJONOWANIE  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  INTELEKTUALNIE  W  SPOŁECZEŃSTWIE  POLSKIM

5 . OCENA  SPOŁECZNEGO  WSPIERANIA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  PRZEZ  ORGANY  PAŃSTWA  
     I  ORGANIZACJE  POZARZĄDOWE  NA  PRZYKŁADZIE  X

6 . PROBLEMY  EDUKACYJNE  DZIECI  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  INTELEKTUALNIE

7 . PROBLEMY  SZKOLNE  DZIECKA  NIEPEŁNOSPRAWNEGO  INTELEKTUALNIE ( AUTYZM )

8 . ROLA  TEATRU  W  OSIĄGANIU  ADAPTACJI  SPOŁECZNEJ  PRZEZ  OSOBY  Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  
     UMYSŁOWĄ  W  STOPNIU  UMIARKOWANYM

9 . RÓŻNE  PRZEJAWY  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  INTELEKTUALNEJ  DZIECI - AUTYZM  I  FAS ( alkoholowy  zespół  
     płodowy )

10 . RUCH  ROZWIJAJĄCY  WERONIKI  SHERBORNE  JAKO  METODA  WSPOMAGANIA  DZIECKA  
       NIEPEŁNOSPRAWNEGO  INTELEKTUALNIE

11 . WPŁYW  AKTYWNOŚCI  NA  SAMOPOCZUCIE  OSÓB  Z  ZABURZENIAMI  ZDROWIA  PSYCHICZNEGO

12 . WPŁYW  FAS ( alkoholowy  zespół  płodowy ) NA  PROBLEMY  SZKOLNE  DZIECI

13 . WPŁYW  ŚRODOWISKA  SZKOLNEGO  NA  ROZWÓJ  DZIECI  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 . WSPOMAGANIE  DZIECKA  NIEPEŁNOSPRAWNEGO  INTELEKTUALNIE - METODA  RUCHU  ROZWIJAJĄCEGO  
       WERONIKI  SHERBORNE

15 . ZJAWISKO  ZAKUPOHOLIZMU  I  JEGO  WPŁYW  NA  RELACJE  W  RODZINIE