SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

PRAWO CELNE

1 . objaśnienia  terminów  celnych - 30 zł.
2 . uzyskanie  pozwolenia  na  zniszczenie  towarów ( karta  usługi ) - 10 zł. 
3 . tryb  postępowania  organów  celnych  realizujących  zadania  z  zakresu  wspólnej  polityki  rolnej - 50 zł.
4 . polityka  celna ( 26  zagadnień ) - 50 zł.
5 . transformacja  polityki  celnej - 10 zł.