SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

1 . ogólne  zagadnienia - 30 zł.
2 . podstawowe  zagadnienia - 20 zł.
3 . 13  wykładów - 50 zł.
4 . handel  zagraniczny ( dwa  opracowania ) - 10 zł. , 20 zł.
5 . dokumenty  handlowe - 30 zł. 
6 . Układ  Ogólny  w  sprawie  Taryf  i  Handlu ( GATT )  i  Światowa  Organizacja  Handlu ( WTO )
     ( dwa opracowania ) -
20 zł. , 30 zł.
7 . globalizacja - 20 zł.
8 . handel  międzynarodowy - 20 zł.
9 . korzyści  handlu  międzynarodowego - 20 zł.
10 . handel  zagraniczny  w  Polsce - 10 zł.
11 . opracowanie - 30 zł.

12 . polityka  handlowa ( dwa  opracowania ) - 20 zł. , 30 zł.
13 . 8  zagadnień -
10 zł.
14 . opracowanie - 20 zł.
15 . Północnoamerykański  Układ  Wolnego  Handlu ( NAFTA ) - 20 zł.
16 . pojęcie  i  przedmiot  międzynarodowych  stosunków  gospodarczych - 10 zł.
17 . polityka  celna - 20 zł.
18 . problematyka  handlu  zagranicznego - 20 zł.
19 . organizacje , umowy , korporacje - 10 zł.
20 . tendencje  integracyjne  w  świecie  zachodnim - 20 zł.
21 . umowa CETA - kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa pomiędzy Unią Europejską a Kanadą - 100 zł
22 . 12  wykładów - 30 zł.
23 . 11  wykładów - 30 zł.
24 . bezpośrednie  inwestycje  zagraniczne  na  świecie - 20 zł.
25 . system  gospodarki  światowej - 20 zł.
26 . skrypt - 50 zł.
27 . teorie  klasyczne  wymiany  międzynarodowej - 20 zł.
28 . skrypt - 40 zł.
29 . test ( 10  pytań - nierozwiązany ) - 10 zł.

30 . organizacje  międzynarodowe - 20 zł.

         - Układ  Ogólny  w  sprawie  Taryf  i  Handlu ( GATT )
        - Światowa  Organizacja  Handlu ( WTO )
       
- umowy  preferencyjne  w  polskim  handlu  zagranicznym