SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

ZARZĄDZANIE.

1 . teoria  organizacji  i  zarządzania ( 22  zagadnienia ) - 20 zł.
2 . podstawy  zarządzania ( skrypt ) - 30 zł.
3 . zarządzanie  strategiczne ( dwa  opracowania - po  12  wykładów ) - 40 zł. , 50 zł.
4 . zarządzanie  przedsiębiorstwem ( 6 wykładów ) - 20 zł.

5 . zarządzanie  kadrami ( opracowanie ) - 20 zł.
6 . ekonomika  i  zarządzanie  przedsiębiorstwem ( 9  wykładów ) - 30 zł.
7 . test  z  odpowiedziami ( 115  pytań ) - 30 zł.
8 . zarządzanie  i  planowanie  marketingowe - 20 zł.
9 . zarządzanie  produkcją ( dwa  opracowania ) - 40 zł. , 50 zł
10 . zarządzanie  strategiczne ( opracowanie ) - 50 zł.
11 . krótkie  pytania  i  odpowiedzi ( 104  pytania ) - 20 zł.