SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

STATYSTYKA

1 . 100  pytań  i  odpowiedzi - 30 zł.
2 . statystyka  matematyczna - test  21  pytań ( nierozwiązany ) - 10 zł.
3 . test  z  rozwiązaniami ( 25  pytań ) - 10 zł.
4 . opracowanie  kilkudziesięciu  zagadnień - 20 zł.
5 . test  z  rozwiązaniami ( 27  pytań ) - 10 zł.
6 . test  nierozwiązany ( 22  pytania  i  zagadnienia  do  rozwiązania ) - 10 zł.