SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

RESOCJALIZACJA1 . FUNKCJONOWANIE  I  ORGANIZACJA  POLICYJNEJ  IZBY  DZIECKA  W  MIEJSCOWOŚCI  X

2 . SUBKULTURA  WIĘZIENNA  W  POLSCE

3 . DZIAŁALNOŚĆ  RESOCJALIZACYJNA  WOBEC  NIELETNICH

4 . KARA  POZBAWIENIA  WOLNOŚCI  JAKO  ŚRODEK  PRZECIWDZIAŁAJĄCY  DEMORALIZACJI

5 . KURATELA  SĄDOWA  A  PROCES  RESOCJALIZACJI  NIELETNICH

6 . ODDZIAŁYWANIA  RESOCJALIZACYJNE  W  MŁODZIEŻOWYM  OŚRODKU  SOCJOTERAPII  W  MIEJSCOWOŚCI  X

7 . PODKULTURA  WIĘZIENNA  JAKO  ALTERNATYWNY  STYL  ŻYCIA  WIĘŹNIÓW

8 . REALIZACJA  PASJI  SPORTOWYCH  W  WARUNKACH  IZOLACJI  WIĘZIENNEJ  NA  PRZYKŁADZIE 

     ZAKŁADU  KARNEGO  W  MIEJSCOWOŚCI  X

9 . REALIZOWANE  FUNKCJE  RODZINNYCH  KURATORÓW  SĄDOWYCH

10 . PODKULTURA  WIĘZIENNA  W  ZAKŁADACH  PENITENCJARNYCH

11 . PROFILAKTYKA  PRZESTĘPCZOŚCI  WŚRÓD  NIELETNICH

12 . PROCES  RESOCJALIZACYJNY  NIELETNICH  PRZESTĘPCÓW