SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

MEDIA


1 . PERCEPCJA  REKLAM  PRZEZ  DZIECI  W  WIEKU  SZKOLNYM

2 . PODATNOŚĆ  UCZNIÓW  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NA  REKLAMY  TELEWIZYJNE  JAKO  NARZĘDZIE 
     WPŁYWU  SPOŁECZNEGO


3 . WPŁYW  MEDIÓW  NA  DZIECI  W  WIEKU  SZKOLNYM

4 . WPŁYW  MEDIÓW ( TELEWIZJI ) NA  ROZWÓJ  FIZYCZNY  MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ

5 . WPŁYW  REKLAM  W  ŚRODKACH  MASOWEGO  PRZEKAZU  NA  ZACHOWANIA  I  POSTAWY  DZIECI  
     W  WIEKU  SZKOLNYM

6 . CELEBRA  CONTRA  PROFESJONALIZM  DZIENNIKARSKI - 249 zł.