SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

BEZPIECZEŃSTWO


1 . DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA  W  ZAKRESIE  OCHRONY  BEZPIECZEŃSTWA  I  PORZĄDKU  PUBLICZNEGO

2 . PROBLEMATYKA  UCHODŹCÓW  W  POLSKIM  SYSTEMIE  SPOŁECZNO - PRAWNYM

3 . ZARZĄDZANIE  KRYZYSOWE  I  ZARZĄDZANIE  KRYZYSOWE  W  POWIECIE  X

4 . POLICJA  W  SYSTEMIE  OBRONY  BEZPIECZEŃSTWA  WEWNĘTRZNEGO  I  PORZĄDKU  PUBLICZNEGO

5 . PODSŁUCH  OPERACYJNY  I  PROCESOWA  KONTROLA  ROZMÓW  TELEFONICZNYCH

6 . WSPÓLNE  DZIAŁANIA  W  ZAKRESIE  PRZEMYTU  ORAZ  HANDLU  TOWARAMI  PODRABIANYMI 
     PODEJMOWANE  PRZEZ  KRAJE  CZŁONKOWSKIE  UNII  EUROPEJSKIEJ

7 . PRZEMYT  WYROBÓW  TYTONIOWYCH

8 . DZIAŁALNOŚĆ  POLICJI  A  BEZPIECZEŃSTWO  PAŃSTWA

9 . DZIAŁALNOŚĆ  POLICJI  I  OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  JAKO  INSTYTUCJI  MAJĄCYCH  WPŁYW 
     NA  BEZPIECZEŃSTWO  MIESZKAŃCÓW  WSI

10 . JEDNOSTKI  ANTYTERRORYSTYCZNE  W  POLICJI

11
. POLICJA  I  OCHOTNICZA  STRAŻ  POŻARNA  JAKO  INSTYTUCJE  MAJĄCE  WPŁYW  
       NA  BEZPIECZEŃSTWO  MIESZKAŃCÓW

12 ŚWIADOMOŚĆ  ZAGROŻENIA  TERRORYZMEM  WE  WSPÓŁCZESNYM  SPOŁECZEŃSTWIE

13 SYSTEM  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO  NA  SZCZEBLU  POWIATU  NA  PRZYKŁADZIE 
       STAROSTWA  PŁOCKIEGO


14 TERRORYZM  JAKO  NOWE  ZAGROŻENIE  DLA  WSPÓŁCZESNEGO  ŚWIATA

15 ZAGROŻENIE  PRZESTĘPCZOŚCIĄ  KORUPCYJNĄ  NA  TERENIE  POWIATU  X

16 ZAGROŻENIE  TERRORYSTYCZNE  W  X  W  OPINII  MIESZKAŃCÓW

17 ZJAWISKO  KORUPCJI  GOSPODARCZEJ  JAKO  ZAGROŻENIE  DLA  BEZPIECZEŃSTWA  WEWNĘTRZNEGO