SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

1 . podstawa  prawna , etapy , procedury , organy  i  ich  zadania ( dwa  opracowania ) - 30 zł. , 50 zł.
2 . struktura , kompetencje  i  zadania  organów  zarządzania  kryzysowego - 30 zł.