SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

ADMINISTRACJA.

1 . ADMINISTRACJA  PUBLICZNA  WE  FRANCJI - 20 zł.
2 . POSTĘPOWANIE  ADMINISTRACYJNE - 30 zł.
3 . POSTĘPOWANIE  KONTROLNE  PROWADZONE  NA  PODSTAWIE  USTAWY  z  dnia  20  lipca  1991  roku  
     O  INSPEKCJI  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
-
40 zł.