SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

FINANSE


1 .
ANALIZA  FINANSOWA  JAKO  PODSTAWA  OCENY  SYTUACJI  FINANSOWEJ  FIRMY  X

2 . BANKOWY  FUNDUSZ  GWARANCYJNY

3 . ZABEZPIECZENIE  ŚRODKÓW  PŁATNICZYCH  PRZED  FAŁSZERSTWEM

4 . PODATEK  AKCYZOWY  I  ZASADY  JEGO  NALICZANIA  W  WYBRANYCH  KRAJACH  UNII  EUROPEJSKIEJ

5 . PRANIE  BRUDNYCH  PIENIĘDZY

6 . SYSTEM  PODATKOWY  W  POLSCE

7 . METODYKA  PŁACENIA  PODATKU  DOCHODOWEGO  OD  OSÓB  FIZYCZNYCH  I  SPOSOBY  JEGO  OBNIŻENIA


8 . LEASING  OPERACYJNY  I  FINANSOWY  JAKO  ŹRÓDŁO  FINANSOWANIA  PRZEDSIĘBIORSTWA  
     W  ASPEKCIE  ZAKUPU  ŚRODKA  TRANSPORTU