SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

PRAWOZNAWSTWO

1 . zjawisko  władzy  i  jej  rodzaje - 20 zł.
2 . reżimy  polityczne ( ustroje  państw ) - 20 zł.
3 . ustroje  państw ( rodzaje  ustrojów  państw ) - 20 zł.
4 . podstawy  państwa  prawa ( ustrój , organy , naród ) - 20 zł.
5 . prawoznawstwo ( podstawowe  definicje  i  zagadnienia  z  prawa  i  państwa ) - 50 zł.
6 . teoria  prawa - 30 zł.
7 . zarys  teorii  i  filozofi  prawa - 30 zł.
8 . pojęcie  i  typ  stosowania  prawa - 30 zł.
9 . historyczna  szkoła  prawa  Carla  Friedricha  von  Savigny'ego - 10 zł. 
10 . liberalna  doktryna  prawa  Jeremiego  Benthama - 10 zł.
11 . etyka  prawnicza - 30 zł.
12 . wstęp  do  prawoznawstwa ( 13  wykładów ) - 100 zł.
13 . wstęp  do  prawoznawstwa ( skrypt - opracowanie ) - 50 zł.
14 . państwo , władza , partie ( opracowanie ) - 20 zł.
15 . teoria  prawa ( najważniejsze  zagadnienia  z  prawa ) - 20 zł.
16 . ustrój  organów  ochrony  prawnej - ( trzy  opracowania ) - 60 zł. , 80 zł. , 100 zł.
      
charakterystyka , podział  i  opis  wszystkich  organów  państwowych ( sądowych  i  pozasądowych )
       w  Polsce  będących  organami  ochrony  prawnej
17 . skrypt  z  prawa - 50 zł. :
      
- wprowadzenie  do  prawoznawstwa
       - prawo  konstytucyjne
       - prawo  administracyjne
       - prawo  cywilne