SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

PRAWO ADMINISTRACYJN

1 . najważniejsze  zagadnienia  z  prawa  administracyjnego - 20 zł.
2 .
23  podstawowe  zagadnienia  z  administracji  i  prawa  administracyjnego - 30 zł.
3 .
wszystko  o  postępowaniu  administracyjnym  w  formie  66  zagadnień - 30 zł.
4 .
istota , funkcje , organy , właściwość , wyłączenia , strony  postępowania  administracyjnego - 30 zł.
5 .
46  pytań  i  odpowiedzi  dotyczących  postępowania  sądowo - administracyjnego - 50 zł.
6 .
postępowanie  egzekucyjne  w  administracji -
50 zł.
7 . egzekucja  administracyjna - 20 zł.
8 . postępowanie  sądowo - administracyjne - 30 zł.
9 . test  z  postępowania  przed  sądem  administracyjnym - 30  pytań - 30 zł.
10 .status prawny i zasady działania rzecznika praw konsumentów ( spis treści, streszczenie, bibliografia )-60 zł
11 . 3 skrypty ( opracowanie  zagadnień ) - 100 zł. ( dwa ) , 50 zł.
12 . ustrój  organów  administracji  publicznej ( 33  zagadnienia ) - 20 zł.
13 . nauka  administracji ( 32  zagadnienia ) - 20 zł.
14 . 27  najważniejszych  zagadnień  z  prawa  administracyjnego - 30 zł.
15 . postępowanie  administracyjne ( 10  zagadnień ) - 20 zł.
16 . akty  prawa  miejscowego - 20 zł. 
17 . podstawowe  pojęcia  z  prawa  administracyjnego , postępowania  administracyjnego ,
       postępowania  egzekucyjnego -
30 zł.
 

18 . postępowanie  administracyjne - 200 zł.
       Bardzo  obszerne  i  szczegółowe  opracowanie  na  podstawie  pracy  doktorskiej .
       Jest  to  analiza  uprawnień  stron  w  postępowaniu  administracyjnym  ze  szczegółowym  opisem 
       uprawnień  i  zadań  podmiotów , organów , organizacji  i  osób  tego  postępowania .

19 . 38  zagadnień - 30 zł. - m. in. :
       - prawo  urzędnicze
       - prawa  obywatelskie
       - własność  i  wywłaszczenie
       - miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego
       - prawo  budowlane