SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

PIELĘGNIARSTWO


1 . SPOSOBY  ZWIĘKSZANIA  STOPNIA  PRZESTRZEGANIA  PRZEZ  PACJENTÓW  ZALECEŃ  TERAPEUTYCZNYCH  
     W  ICH  OPINII

2 . SYSTEM  RATOWNICTWA  MEDYCZNEGO  W  POLSCE

3 . BADANIA  NAD  SATYSFAKCJĄ  PACJENTÓW  I  PIELĘGNIAREK

4 . OPIEKA OKOŁOPORODOWA JAKO WYRAZ TROSKI RODZICÓW O ZDROWIE DZIECKA NOWONARODZONEGO

5 . OCENA  SATYSFAKCJI  ZAWODOWEJ  PIELĘGNIAREK

6 . OPIEKA  PORODOWA  JAKO  WYRAZ  TROSKI  O  ZDROWIE  DZIECKA

7 . POZIOM  SATYSFAKCJI  ZAWODOWEJ  PIELĘGNIAREK  NA  PRZYKŁADZIE  ODDZIAŁU  X

8 . POZIOM  ZADOWOLENIA  PIELĘGNIAREK  Z  WYKONYWANIA  PRACY  ZAWODOWEJ

9 . WSPÓŁŻYCIE  SEKSUALNE  A  CHOROBY  PRZENOSZONE  DROGĄ  PŁCIOWĄ

10 . ZAPADALNOŚĆ  NA  WIRUSOWE  ZAPALENIA  WĄTROBY  NA  PODSTAWIE  ZGŁASZALNOŚCI  
       DO  POWIATOWEJ  STACJI  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ