SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

EKONOMETRIA

1 . badania  operacyjne - 30 zł.
2 . 34  zagadnienia - 50 zł.
3 . wzory - 20 zł.
4 . model  ekonometryczny -
40 zł.
5 . konstrukcja  modelu  ekonometrycznego - 30 zł.
6 . schemat  budowy  modelu  ekonometrycznego - 20 zł.
7 . zadania  w  programie  komputerowym  Excel - 50 zł.