SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

INNE


1 . ABORCJA


2 . ANALIZA  GOSPODARKI  BUDŻETOWEJ  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO  NA  PRZYKŁADZIE  GMINY  X

3 . UBEZPIECZENIA  GOSPODARCZE  W  POLSCE  NA  PRZYKŁADZIE  DZIAŁALNOŚCI  PZU  S.A.

4 . KONCEPCJA  SUKCESU  ŻYCIOWEGO  W  OKRESIE  WCZESNEJ  DOROSŁOŚCI

5 . OCENA  ZESPOŁU  REALIZUJĄCEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIE  INFORMATYCZNE

6 . ASPEKTY  EKONOMICZNE  I  SPOŁECZNE  WYNIKAJĄCE  Z  REGULACJI  KONOPI  INDYJSKICH

7 . KONTROWERSJE  SPOŁECZNO - POLITYCZNE  WOKÓŁ  DEBATY  O  LEGALIZACJI  MARIHUANY


8 .
DZIAŁANIA  PUBLIC  RELATIONS  W  KREOWANIU  WIZERUNKU  I  PROMOCJI  MIAST  NA  PRZYKŁADZIE 
     MIASTA  X


9 . ANALIZA  PORÓWNAWCZA  ŚRODOWISKA  PRACY  LISTONOSZY  MIEJSKICH  ORAZ  WIEJSKICH

10 . ELEKTRONICZNE  SYSTEMY  ZGŁOSZEŃ  CELNYCH

11
.
JAKOŚĆ  USŁUG  SPA  ŚWIADCZONYCH  PRZEZ  CITY  SPA  W  PŁOCKU

12 . KAMPANIE  SPOŁECZNE  I  ICH  WPŁYW  NA  SPOŁECZEŃSTWO

13 . OBCIĄŻENIA  PRACODAWCY  Z  TYTUŁU  ZATRUDNIENIA  PRACOWNIKÓW

14 . ORGANIZACJA  POŻYTKU  PUBLICZNEGO  JAKO  FORMA  AKTYWNOŚCI  SPOŁECZNEJ

15 . PUBLICZNE  I  PRYWATNE  ŻYCIE  KRÓLOWEJ  ANGLII  ELŻBIETY  II

16 . SEZONOWOŚĆ  ZATRUDNIENIA  W  BRANŻY  BUDOWLANEJ  NA  PRZYKŁADZIE  X

17 . TRANSPORT  TOWARÓW  W  KONTROLOWANEJ  TEMPERATURZE  NA  PRZYKŁADZIE  PRZEWOZU  JABŁEK

18 . USŁUGI  SPA  W  OCENIE  KLIENTÓW  NA  PRZYKŁADZIE  CITY  SPA  W  X

19 . WSPARCIE  PSYCHOLOGICZNE  DLA  FUNKCJONARIUSZY  JEDNOSTEK  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ 
       W  SYTUACJACH  KRYZYSOWYCH

20 . PŁATNOŚCI  BEZPOŚREDNIE  JAKO  FORMA  WSPIERANIA  POLSKIEJ  WSI  PRZEZ  UNIĘ  EUROPEJSKĄ

21 . KANDYDACI  NA  URZĄD  PREZYDENTA  RP  W  WYBORACH  W  2015  ROKU
       AUTOPREZENTACJA  KANDYDATÓW  NA  OFICJALNYCH  STRONACH  INTERNETOWYCH  I  PROFILACH 
       W  MEDIACH  SPOŁECZNOŚCIOWYCH  A  WIZERUNKI  W  TYGODNIKACH  OPINII
- 349 zł.