SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

INNE,

1 . ODLEWNICTWO - 150 zł.
2 . OLAF - Europejski  Urząd  do  spraw  Zwalczania  Nadużyć  Finansowych - 50 zł.
3 . PROCESY  DEMOGRAFICZNE  I  RYNEK  PRACY  NA  POGRANICZU  POLSKO - NIEMIECKIM - 50 zł.
4 . SCHEMAT  ALS ( zaawansowane  zabiegi  resuscytacyjne ) - 20 zł.
5 ŚLADY  BIOLOGICZNE - 10 zł. 
6 . ROLA  UCZELNI  W  PROCESIE  ADAPTACJI  STUDENTÓW  PIERWSZEGO  ROKU - 20 zł.

7 . SZPITALNE  ODDZIAŁY  RATUNKOWE -
20 zł.
8 . PARTIA  POLITYCZNA - 20 zł.
9 . ANTYPEDAGOGIKA - 50 zł.
10 . PLAN  MORAWIECKIEGO ( Plan  na  rzecz  Odpowiedzialnego  Rozwoju  Polski  Ministra  Rozwoju ) - 60 zł.
11 . PRZEMYSŁ  CHEMICZNY  W  POLSCE - 10 zł.
12 . ZARZĄDZANIE  ZASOBAMI  PROJEKTU - 40 zł.