SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

PEDEUTOLOGIA


1 . AKTYWIZUJĄCE  METODY  NAUCZANIA  W  PRAKTYCE  NAUCZYCIELI

2 . AWANS  NAUCZYCIELA  A  ROZWÓJ  ZAWODOWY

3 . PEDAGOGICZNE  UWARUNKOWANIA  MOTYWACJI  UCZNIA  DO  NAUKI

4 . ROLA  NAUCZYCIELA  W  ZAPOBIEGANIU  NARKOMANII  WŚRÓD  MŁODZIEŻY

5 . ROZWÓJ  I  AWANS  NAUCZYCIELA  JAKO  WYRAZ  DOSKONALENIA  ZAWODOWEGO

6 . WIZERUNEK  NAUCZYCIELA  W  PERCEPCJI  UCZNIÓW  NA  PRZYKŁADZIE  NAUCZYCIELA  SZTUKI

7 . WPŁYW  NAUCZYCIELA  NA  WZMACNIANIE  MOTYWACJI  UCZNIÓW  DO  NAUKI

8 . WPŁYW  NAUCZYCIELI  NA  KSZTAŁTOWANIE  U  UCZNIÓW  MOTYWACJI  DO  NAUKI

9 . WPŁYW  PEDAGOGA  SZKOLNEGO  NA  POSTĘPY  W  NAUCE  DZIECI  Z  RODZIN  PATOLOGICZNYCH