SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

PRAWO.

1 . INSTYTUCJE  ZANIECHANIA  UKARANIA  SPRAWCY  W  KODEKSIE  KARNYM  SKARBOWYM - 50 zł.
2 . APELACJA  I  ZAŻALENIE - 20 zł.
3 . CENTRALNE  I  TERENOWE  INSTYTUCJE  OCHRONY  PRAW  KONSUMENTA - 50 zł.
4 . DZIEJE  I  NAZWA  PRAWA  DOWODOWEGO  I  KRYMINALISTYKI - 50 zł.
5 . KARY  I  ŚRODKI  KARNE  W  KODEKSIE  WYKROCZEŃ - 20 zł.
6 . OBRONA  KONIECZNA  I  STAN  WYŻSZEJ  KONIECZNOŚCI  W  PRAWIE  WYKROCZEŃ - 20 zł.
7 . PRAWA  I  WOLNOŚCI  OBYWATELSKIE  W  OBLICZU  ŁAMANIA  PRAW  OBYWATELSKICH  NA  ŚWIECIE - 60 zł.
8 . ŚRODKI  ODWOŁAWCZE - APELACJA  I  ZAŻALENIE - 20 zł.
9 . ŚRODKI  ODWOŁAWCZE  W  KODEKSIE  POSTĘPOWANIA  KARNEGO - 30 zł.
10 . UPRAWNIENIA  KONSUMENTA  Z  TYTUŁU  NIEZGODNOŚCI  TOWARU  Z  UMOWĄ  KONSUMENCKĄ - 30 zł.
11 . WSPÓŁCZESNE  KULTURY  PRAWNE - 30 zł.
12 . OCHRONA  WŁASNOŚCI  INTELEKTUALNEJ 20 zł.
13 . PRAWO  PRACY  I  PRAWO  URZĘDNICZE  ORAZ  ZMIANY  W  PRAWIE  PRACY  W  2014  roku - 50 zł.
14 . ŚRODKI  PRZYMUSU  BEZPOŚREDNIEGO - 20 zł.
15 . PRAWNE  I  FAKTYCZNE  PODSTAWY  DZIAŁAŃ  POD  PRZYKRYCIEM  W  POLSCE - 40 zł.
16 . CZYNNOŚCI  PROCESOWE ( dwie  prace ) -
10 zł. , 20 zł.

17 . TRWAŁY  ZARZĄD  JAKO  FORMA  KORZYSTANIA  Z  NIERUCHOMOŚCI - 20 zł.