SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

SAMORZĄD TERYTORIALNY

1 . zadania  i  kompetencje  gminy - 10 zł.
2 . kompetencje  rady  powiatu - 10 zł. 
3 . samorządowe  prawo  wyborcze ( artykuł ) - 20 zł.