SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

BEZPIECZEŃSTWO,

1 . AKTUALNE  ZAGROŻENIA  BEZPIECZEŃSTWA  WEWNĘTRZNEGO  W  POLSCE - 300 zł.
2
FUNKCJONOWANIE  SYSTEMU  PAŃSTWOWEGO  RATOWNICTWA  MEDYCZNEGO  NA  TERENIE 
     WOJEWÓDZTWA  MAŁOPOLSKIEGO
-
200 zł.
3 . KONSTYTUCYJNE  ORGANY  PAŃSTWA  WŁAŚCIWE W SPRAWACH  BEZPIECZEŃSTWA  NARODOWEGO - 50 zł.
4 . PROCEDURY  POSTĘPOWANIA  POWIATOWEGO  ZESPOŁU  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO 
     W  SYTUACJACH  KRYZYSOWYCH
- 50 zł.
5 . REGULACJE  PRAWNE  DOTYCZĄCE  STANÓW  NADZWYCZAJNYCH - 50 zł.
6 . STRATEGIA  BEZPIECZEŃSTWA  NARODOWEGO -
20 zł.
7 . STRUKTURA  PLANU  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO  NA  SZCZEBLU  POWIATU - 30 zł.
8 . SZKOLENIE  DOWÓDCÓW  OCHOTNICZYCH  STRAŻY  POŻARNYCH - kierowanie  działaniami  gaśniczymi - 30 zł.
9 . ŚWIADCZENIA  NA  RZECZ  OBRONY  KRAJU - 30 zł.
10 . WYPEŁNIANIE  FUNKCJI  PAŃSTWA  GOSPODARZA  HNS ( CYWILNA  I  WOJSKOWA  POMOC ) - 50 zł.
11 . ZARZĄDZANIE  KRYZYSOWE  W  POWIECIE - 20 zł.
12 . KRAJOWY  SYSTEM  RATOWNICZO - GAŚNICZY - 50 zł.
13 . USTAWA  O  PAŃSTWOWYM  RATOWNICTWIE  MEDYCZNYM - 30 zł.

14 . WYMAGANIA  KWALIFIKACYJNE  DO  POLICJI - 20 zł.
15 . BEZPIECZEŃSTWO  W  KOMUNIKACJI  POWSZECHNEJ  I  TRANSPORCIE - 30 zł.
16 . CZYNNIKI  WPŁYWAJĄCE  NA  BEZPIECZEŃSTWO  KOMUNIKACJI  POWSZECHNEJ  I  TRANSPORTU - 30 zł.
17 . REGULACJE  PRAWNE  W  ZAKRESIE  BEZPIECZEŃSTWA  W  KOMUNIKACJI  POWSZECHNEJ 
       I  TRANSPORCIE
-
30 zł.

18 . ORGANIZOWANIE  TRANSPORTU  TOWARÓW  NIEBEZPIECZNYCH - 50 zł.
19 . ZADANIA  POLICJI  W  PRZYPADKU  ZAISTNIENIA  SYTUACJI  KRYZYSOWEJ  PODCZAS  PROTESTÓW 
       SPOŁECZNYCH
- blokady  dróg  i  obszarów  kolejowych  w  tym  ruchu  kolejowego -
20 zł.
20 . WODNE  OCHOTNICZE  POGOTOWIE  RATUNKOWE - 30 zł.
21 . DYLEMATY  STRATEGICZNE  NATO  i  UNII  EUROPEJSKIEJ - 30 zł.
22 . SZCZYT  NATO  W  WARSZAWIE  W  OBLICZU  NOWEJ  ZIMNEJ  WOJNY -
20 zł.
23 . PODSTAWY  WIEDZY  O  BEZPIECZEŃSTWIE - 30 zł.