SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

1 . teoria  bezpieczeństwa - 30 zł.
2 .
strategiczny  przegląd  bezpieczeństwa  narodowego - 20 zł.
3 .
rola  bezpieczeństwa  ekonomicznego  państw - 30 zł.
4 .
mapa zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego Polski w sektorach ropy naftowej i gazu ziemnego - 20 zł.
5 . polityka , strategie , programy  rozwoju  Polski - 30 zł. 
6 . bezpieczeństwo  informacji  w  Polsce ( test - 27  pytań ) - 20 zł.
7 . bezpieczeństwo  wewnętrzne  i  jego  podsystemy - 20 zł.
8 . wydatki  obronne  państw  NATO - 20 zł.
9 . przysposobienie  obronne - 20 zł.
10 . charakterystyka  trzech  podsystemów  bezpieczeństwa  wewnętrznego - 10 zł.
    
( powszechnego , publicznego , porządku  konstytucyjnego )